Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund

Tio kommuner, 310 000 invånare. Bollebygd, Borås, Falkenberg, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn,  Varberg och  Vårgårda. Det är de tio som valt att samarbeta genom Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund för att göra vårt område än bättre att leva, bo och arbeta i.

 


Kommunalförbundet tillvaratar kommunernas gemensamma intressen och utvecklar gränsöverskridande samarbeten. Vi arbetar med frågor som berör tillväxt och regional utveckling, infrastruktur och transporter, kultur, miljö, samhällsplanering, utbildning samt social välfärd och hälsa.

 

Förbundet har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv. Vi ska skapa gränsöverskridande möten och främja samverkan, innovation och nytänkande. Allt vi gör har som mål att stärka Sjuhärad som ett bra område att bo, arbeta och leva i.

 


Kommunalförbundet på ny adress, för karta och vägbeskrivningar klicka här.
 

Utvecklingsdagar för personalen 23-24 april
Kommunalt flyktingmottagande
Landshövding Lars Bäckström samt regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande Lars Stj...
Vikarie för vår Ekonom
Namnbyte till Skaraborgsvägen 1 A
Nybrogatan 9 A är nu Skaraborgsvägen 1 A
Workshop Västra Götaland 2020

 


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Ny adress från 2014-03-01:
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS

Gatan har bytt namn 2014-03-01 från
Nybrogatan 9 A, Vån 2
503 31 BORÅS


E-post: info@borasregionen.se